top of page

HITACHI Smartbereder

UNIKT PRODUKT I MARKEDET

Delt varmepumpe og varmtvannsbereder for produksjon av tappevann

Om
Sparer mye energi og kostnader og kan redusere energiforbruket til tappevann opptil 2/3 deler!

OM

Den første R32 varmepumpe varmtvannsberederen på markedet som er i full overensstemmelse med EN378.

Varmer tappevann ved hjelp av varmepumpe som gir COP på 3,2 som betyr at effekten du får igjen er mer enn 3 ganger høyere enn strømforbruket.

Større boliger som benytter mye energi til oppvarming av tappevann vil få store energibesparelser ved å installere en Hitachi Smartbereder.

Design uten navn (9).gif
FAQ

FAQ

KOMBINASJONER

Kombinasjoner
ILLU_NY2222222222.png

Smartbereder single 

Varmtvannsbereder koblet sammen med varmepumpe utedel for oppvarming av tappevann.

Aktuelt

AKTUELT

Kontakt
bottom of page