top of page

HITACHI Smartbereder

UNIKT PRODUKT I MARKEDET

Delt varmepumpe og varmtvannsbereder for produksjon av tappevann

Om
Sparer mye energi og kostnader og kan redusere energiforbruket til tappevann opptil 2/3 deler!

Kvalifiserer til Enovastøtte på opptil kr 5000,-

OM

Den første R32 varmepumpe varmtvannsberederen på markedet som er i full overensstemmelse med EN378.

Varmer tappevann ved hjelp av varmepumpe som gir COP på 3,2 som betyr at effekten du får igjen er mer enn 3 ganger høyere enn strømforbruket.

Større boliger som benytter mye energi til oppvarming av tappevann vil få store energibesparelser ved å installere en Hitachi Smartbereder.

Hitachi Smartbereder animasjon
FAQ
 • Hvordan fungerer teknologien?
  Smartberederen er en delt varmepumpe og varmtvannsbereder som varmer opp tappevann ved hjelp av en gulvstående bereder og en luft varmepumpe utedel. Berederen kan ved å kun bruke fornybar energi produsere varmtvann opp til 55°C (og opptil 75°C med elektrisk back-up element som er innebygget i berederen). Varmepumpen i Smartberederen har en COP på 3.2 som betyr at effekten du får igjen er mer enn 3 ganger høyere enn strøm som brukes for å produsere varmtvann. R32 kuldemediet minimerer miljøpåvirkning samtidig som Inverter kompressoren i utedelen opprettholder høy ytelse og et mye lavere energiforbruk enn elektriske beredere. Hitachi Smartbereder er den første R32 varmepumpe varmtvannsberederen på markedet som er i full overensstemmelse med EN378.
 • Fordeler med Hitachi Smartbereder
  Det at smartberederen er en delt varmepumpe- og varmtvannsbereder som varmer opp tappevann ved hjelp av fornybar energi gjør at du kan spare betydelige energikostnader til oppvarming. COP på 3,2 vil si at effekten du får igjen er mer enn 3 ganger høyere enn hva den bruker på å varme opp. Med dagens strømpriser kan investeringen for en Hitachi Smatrbereder nedbetales på kort tid, se mer om dette under "hvor mye kan man spare". Brukervennlig innebygget LCD-display på selve berederen som lar deg kontrollere alle funksjoner samt sette opp ukesprogram med opptil fem kommandoer pr. dag som kan gi deg ytterligere større energibesparelser. Kompakte dimensjoner gjør at berederen kan installeres i et standardskap Anti- legionella program kjøres automatisk en gang pr. uke om du har slått på funksjonen. Kan også kjøres etter ønske. Duplex tank i rustfritt stål og aktiv anode garanterer sterk beskyttelse av berederen og korrosjonsbestandighet Inverter kompressor gir berederen et lavt lydnivå R32 kuldemedie minimerer miljøpåvirkningen i større grad enn andre kuldemedier. Globalt oppvarmingspotensial er omtrent en tredjedel så stort som i andre etablerte kuldemedier (foreks. R410A). Enkel og svært fleksibel installasjon som krever minimalt med inngrep/arbeid. Godt egnet for rehabilitering og energieffektivisering av eldre boliger.
 • Hvor mye kan man spare ved å bytte til Hitachi Smartbereder?
  Med en Hitachi Smartbereder kan du redusere energiforbruket for oppvarming av tappevann opptil 2/3. Varmepumpen i smartberederen har en COP på 3.2 som betyr at effekten du får igjen er mer enn 3 ganger høyere enn strøm som brukes for å produsere varmtvann. Vi har tatt frem et regnestykke som er basert på gjennomsnittlig forbruk for en enebolig på 200 kvm. Eksempelet tar utgangspunkt i at årlig tappevanns forbruk utgjør 20% av totalt årlig strømforbruk. Her er forbruket til tappevann med ordinær elektrisk bereder 5 333 kWh i året. Med en strømkost på 1,- kr vil man altså kunne spare 3 666,- kr i løpet av ett år om man bytter fra en ordinær elektrisk varmtvannsbereder. Det årlige tappevannsforbruket vil med Hitachi Smartbereder ligge på 1 667 kWh. *Eksempelet tar utgangspunkt i at årlig tappevanns forbruk utgjør 20% av totalt årlig strømforbruk. Kilde årlig strømforbruk pr. boligtype og størrelse: forbrukerguiden.no
 • Hvor passer smartberederen inn?
  Smartberederen og kombinasjonsløsningen smartbereder + multi er ypperlig å plassere både i nye boliger og boliger som moderniseres. Større boliger som benytter mye energi til oppvarming av tappevann vil kunne ha store energibesparelser ved å installere en Hitachi Smartbereder. Selve installasjonen krever svært lite inngrep i boligen og er et rimeligere alternativ om man sammenligner med tradisjonelle luft-vann varmepumper. To forskjellige størrelser på berederen og stor fleksibilitet i rørlengde gir også rom for en enkel og fleksibel installasjon: Individuell rørlengde mellom utedel og luft- innedelene kan strekke seg fra 3 til 25 meter Høydeforskjell mellom utedel og innedeler kan nå opptil 20 meter Høydeforskjellen mellom innedelene kan være opptil 5 meter Rørlengde mellom utedel og bereder kan strekke seg fra 5 meter og opptil 20 meter Høydeforskjell mellom utedel og tank kan være opptil 10 meter
 • Hva kan kontrolleres via smartberederens LCD-Display?
  Direkte fra smartpanelet på selve berederen kan man enkelt kontrollere relevante funksjoner; Timer funksjon: Lar deg sette opptil fem ulike kommandoer per dag per uke Utnytt det "batteriet" varmtvannsberederen er og få den til å produsere tappevann når strømprisen er rimeligst, eller når du bruker minimalt med annen strøm hjemme for å balansere ut nettleien. Normalt sett er kW/t prisen kanskje 25-30 øre lavere om natten, mens prisen stiger igjen rundt 5-6 på morgenen i ukedager. Ved å stille timeren til og varme opp tappevann primært om natten vil du ha godt med varmtvann til husholdningens morgenforbruk. Denne innstillingen gir deg ytterligere besparelser i kroner og øre, i tillegg til energibesparelsen smartberederen allerede gir sammenlignet med elektrisk form for oppvarming. Boozt funksjon: Varmer raskt opp tappevann ved hjelp av det elektriske varmeelementet i berederen. Funksjonen er nyttig om du går tom for varmtvann og raskt trenger nytt. Nattmodus: Reduserer kompressorbelastningen for å få berederen til å jobbe ekstra stille om natten. Når nattmodus funksjonen er aktiv reduseres kapasiteten til prosenten som er definert i menyen og nattmodus ikonet vil være synlig i displayet. Nattmodus er deaktivert som standard, men når timer funksjonen er på aktiveres den og det er mulig å justere tidsperioden funksjonen skal være aktiv. Anti-legionella funksjon: Programmet øker temperaturen ved hjelp av det elektriske back-up elementet opp til 75 grader. Har du slått på funksjonen kjører programmet automatisk en gang pr. uke. Via LCD-Displayet kan du selv velge hvilken dag og på hvilket tidspunkt programmet skal kjøre. Nød modus: Slår man på "nød modus" funksjonen vil berederen bytte til å kun varme tappevann med det elektriske back-up elementet. Om man skal ha service eller tilsyn på varmepumpe utedelen kan man altså slå på nødmodus for å få berederen til å fortsatt produsere varmtvann.
 • Har Hitachi Smartbereder ett anti-legionella program?
  Ja, smartberederen har et anti-legionella program som øker temperaturen ved hjelp av det elektriske varmeapparatet opp til 75 grader. Har du slått på funksjonen kjører programmet automatisk en gang pr. uke. Via LCD-Displayet kan du selv velge hvilken dag og på hvilket tidspunkt programmet skal kjøre.
 • Hvor kan jeg kjøpe Hitachi Smartbereder?
  Kinnan Norge er offisiell distributør for proffkunder i Norge. Privatpersoner kan handle Smartbereder og ulike kombinasjoner hos installatør kjeden Klimaekspertene eller hos autoriserte rørleggere og få den installert.
 • Kan smartberederen kobles sammen med luft varmepumpe innedel?
  Ja, smartbereder + multi er en kombinasjonsløsning som lar deg koble sammen berederen med 1 til 4 innedeler (luft varmepumper) til en enkelt utedel. Dette er enda et helt unikt produkt på markedet da det er det første multi splitt systemet som både gir deg kjøling, oppvarming og tappevann kun ved bruk av en enkel og meget effektiv varmepumpe utedel. Hitachi Smartbereder + Multi er svært fleksibelt og passer derfor både til boliger med stort energibehov og til mindre boliger med begrenset plass. Takket være kuldemediet rørkapasitet er installasjonen fortsatt svært fleksibel: Individuell rørlengde mellom utedel og luft- innedelene kan strekke seg fra 3 til 25 meter Høydeforskjell mellom utedel og innedeler kan nå opptil 20 meter Høydeforskjellen mellom innedelene kan være opptil 5 meter Rørlengde mellom utedel og bereder kan strekke seg fra 5 meter og opptil 20 meter Høydeforskjell mellom utedel og tank kan være opptil 10 meter
 • Hvilke størrelse kan man få Smartberederen i, og hvor mye plass tar de?
  Smartberederen fås i 190 og 270 liter størrelse på tank. Mål 190L tank: Bredde 520 mm x Høyde 1714 mm x Dybde 597 mm Mål 270L tank: Bredde 600 mm x Høyde 1714 mm x Dybde 681 mm
 • Har smartberederen back-up element?
  Ja, ett elektrisk back-up element er innebygget i berederen. Det elektriske back-up elementet lar berederen varme opp tappevann kun ved bruk av strøm, altså uten innblanding av varmepumpe utedelen. Back-up elementet slår inn ved bruk av boozt funksjon og anti-legionella program (oppvarming av vann hurtig og over 55 grader). Back-up elementet kommer også godt med under installasjon da man kan velge å sette på funksjonen "nød modus" som vil si at berederen kun varmer vann med bruk av strøm. Det gjør at man fint kan ta i bruk berederen selv om man ikke har fått koblet opp varmepumpe utedelen enda. Altså er man ikke avhengig av å ha rørlegger og varmepumpe montør der samtidig for å begynne å bruke berederen.

FAQ

KOMBINASJONER

Kombinasjoner
Smartbereder Single illustrasjon

Smartbereder single 

Varmtvannsbereder koblet sammen med varmepumpe utedel for oppvarming av tappevann.

Kan redusere energiforbruket til oppvarming av tappevann opptil 2/3 deler!

Aktuelt

AKTUELT

bottom of page