top of page

Smartbereder Multi - hvordan fungerer systemet i praksis?

Smartbereder Multi kan benyttes i flere forskjellige kombinasjoner og vi presenterer her et typisk eksempel for en gjennomsnittlig norsk enebolig.


Når man skal ta stilling til om man skal investere penger i et produkt, vil man gjerne sette seg godt inn i hvordan produktet fungerer, slik at man får et mest mulig korrekt bilde av kost/nytte av sin investering.


Det er ikke alltid like lett å finne den informasjonen som skal til for å føle trygghet i forhold til pengebruk og effekt. Nyttig informasjon er ofte skult bak tekniske begreper og en rekke tall som skal overbevise kunden om at dette er markedets beste produkt i sin genre. Dessverre blir man ofte mer forvirret og lei, og ender kanskje opp med å styre unna en lønnsom investering.

I jungelen av uttrykk som COP, SCOP, kW, forbruk og effekt, ønsker vi her å gi en enkel veiledning i hvordan en Hitachi smartbereder multi fungerer i praksis.


Eksempelet under er basert på en kombinasjon av produkter som passer i svært mange norske hjem.

Hitachi smartbereder multi er en svært fleksibel løsning, hvor du kan velge mellom flere kombinasjoner for best mulig tilpasning til din bolig. Du kan ha hele 4 ulike innedeler i tillegg til varmtvannstanken, og oppnå en unik komfort i hele huset.

Oversikt over tilgengelige Smartbereder ute- og innedeler
Smartbereder, ute- og innedeler brukt i eksemplet.

I vårt eksempel tar vi utgangspunkt i den mellomste størrelsen av totalt 3 mulige multisplit utedeler. RAM-70 har 9,5kW varmekapasitet. Varmekapasiteten betjener enten 2 luft/luft inne-deler ( Hitachi Prime gulv og Hitachi mokai 35) eller en smartbereder.

Utedelen kan ikke betjene både luft/luft inne-delen og smartberederen samtidig. Dette skyldes termologiske lover og kuldeteknisk praksis – men det har liten betydning for den totale effekten i boligen. Selve smartberederen har en enkel og fleksibel styringsenhet, som er intuitiv i bruk. På styringsenheten bestemmer du når på døgnet du ønsker å produsere varmtvann, og når på døgnet du ønsker at inne-delene forøvrig skal varme opp huset.


Familien Strømspar

Nå skal vi møte familien Strømspar, en typisk norsk famile med 2 voksne og 2 barn.

Familien strømspar

Både voksne og barn forlater huset innen klokken 08:15 på hverdager, og da er huset tomt helt frem til første barnet kommer hjem fra skolen klokken 14:15. Etter hvert fylles huset opp og alle er hjemme og klare til forskjellige ettermiddagsaktiviteter. Det er svømmetrening, fotballtrening, lekser, middag, klesvask, dusj og tv på programmet i hverdagene. Vi kjenner oss alle igjen i dette.

Strømprisene er mer uforutsigbare enn vår hverdag er, men etter hvert har vi lært at de har sine topper og bunner i løpet av et døgn. For mer forutsigbare strømutgifter har familen Strømspar investert i en Hitachi smartbereder multi, som de har konfigurert til å matche deres hektiske hverdager.

Hitachi Smartbereder illustrert på vaskerom

Herr Strømspar har benyttet styrepanelet til å legge inn flere kommandoer, som gjør at det produseres tappevann på natten, mellom klokken 24:00 - 03:00. Da sover familien og har ikke behov for mye oppvarming i oppholdsrom. Videre har han også lagt inn at det også produseres varmtvann mellom klokken 11:00-14:00. I disse tidsrommene benyttes varmepumpen kun til produksjon av varmtvann opp til 55 grader(smartberederen har en innebygd varmeelement på 1640 W som benyttes for høyere temperatur opptil 75 grader). Det er også lagt inn at en anti-legionella funksjon kjører nattestid en gang pr uke.


AirCloud Home appstyring til Smartbereder

Fru Strømspar har lastet ned appen AirCloudHome, som lar henne koble til varmepumpens luft/luft inne-deler. Hun har valgt hvordan disse skal varme opp i huset, hvilke temperaturområder hun ønsker og har satt dette i system i en uke-kalender.

Hun har valgt at temperaturen skal være litt høy på morgenen, for en myk og god start på dagen, hvor det ikke er så kaldt og stå opp av varme senger. I tiden mellom klokken 08:15 og frem til klokken 14:00 har hun valgt å stille inne-delene til lavere temperatur for å spare strøm når huset likevel er tomt. Innetemperaturen har hun valgt at skal justeres opp en time før hun selv kommer hjem. Hun ser det som positivt at innetemperaturen ikke oppfordrer til stillesitting for TV etter skoletid, men at barna heller velger å være i aktivitet.


Innedelene justerer opp temperaturen etter planen Fru Strømspar har valgt, og når de har oppnådd ønsket temperatur vil de med jevne mellomrom smake på luften, for så og selv avgjøre om det er på tide å kjøre på med mer varme.

Sommerstid kan inne-delene kjøle etter Fru Strømspars ønske i den tiden som ikke Herr Strømspar har prioritert at det skal varmes opp varmtvann.

På denne måten har hele familien Strømspar et optimalt inneklima hele uken gjennom, og alltid tilgang på rimelig produsert varmt tappevann.Alle varmepumper må avrimes innimellom

En liten tilleggsopplysning om hvordan en varmepumpe virker. For at en varmepumpe skal fungere optimalt, så er det helt nødvendig at den tidvis utfører avriming. Dette skjer når utetemperaturen er 3 grader eller lavere, for å forhindre at ute-delen blir til en stor isblokk. Når man henter så mye energi i fra uteluften som det en varmepumpe gjør, etterlater den seg mye fuktighet som ikke helt vet hvor den skal gjøre av seg. Dette vil da fryse til is på varmeveksleren og må tines bort med jevne mellomrom. Varmepumpen er smart, og dens innebygde programmering styrere dette på egenhånd, men de fysiske lovene gjør at i avrimingsperioden vil ikke inne-delene kunne avgi varme. Avriming foregår i korte perioder, flere ganger i døgnet.


Kort oppsummert er dette et produkt med utrolig potensiale, det er definitivt ikke det siste vi ser av nye spennende energisparende løsninger, men en solid drivkraft for videre fremdrift. Vi har mye å se frem til – men Hitachi smartbereder multi er her nå – og gir en miljøvennlig oppvarming til betydelig redusert energiforbruk, sammenlignet med andre oppvarmingskilder.Comments


bottom of page