top of page

ENOVA innvilger støtte til varmepumpeberedere

Fra og med 1 september kan du få inntil 5.000 kroner i støtte når du skaffer deg en varmepumpebereder i din helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. For å få støtte må tiltaket være kjøpt og installert fra 21. juni 2023. 

I dag er Hitachi Smartbereder den eneste varmepumpeberederen på det Norske markedet som varmer tappevann kun ved hjelp av en varmepumpe utedel. Hitachi Smartbereder kan monteres som kun varmtvannsbereder, men også som et multi system som står for oppvarming av tappevann- og oppvarming i boligen generelt ved hjelp av luft varmepumpe innedeler.
 

Varmepumpebereder anbefales for de som trenger en ny varmtvannsbereder og bor i en bolig uten vannbårent varmeanlegg. Store husholdninger som bruker mye varmt vann, kan spare strøm ved å velge en varmepumpebereder.


En varmepumpebereder er en bereder basert på varmepumpeteknologi der tappevannet til husholdningen varmes opp med varmepumpen. Med en varmepumpebereder bruker du omtrent 2,5 ganger mindre strøm til oppvarming av vann sammenlignet med en vanlig varmtvannsbereder.

Enovas kriterier for å få innvilget støtte

• Varmepumpeberederen skal være installert i din helårsbolig eller fritidsbolig i Norge
• Berederen skal ha energimerke A+ eller bedre
• Selve tanken skal være i rustfritt materiale for å sikre lang levetid
• Arbeidet skal være utført av fagfolk
• Varmepumpeberederen skal kun varme opp tappevann
• For å få støtte må tiltaket være kjøpt og installert fra 21. juni 2023. Det betyr at du ikke få støtte til varmepumpebereder med fakturadokumentasjon datert før 21. juni 2023

Hvis du allerede har en bolig med vannbårent varmeanlegg for romoppvarming (radiatorer eller vannbåren gulvvarme) anbefaler Enova en større varmepumpe som dekker både romoppvarming og varmtvann.

Les mer på Enova.no

Hvorfor støtter Enova varmepumpeberedere?

Varmepumpebereder er en energieffektiv teknologi for å varme opp tappevann. Teknologien er lite kjent og lite utbredt i det norske markedet og kategoriseres derfor som en markedsmessig umoden teknologi. Enova gir støtte til varmepumpeberedere for å gjøre teknologien mer kjent og tilgjengelig, slik at varmepumpebereder på sikt blir et godt alternativ for alle som skal kjøpe seg ny varmtvannsbereder. Når utviklingen har kommet dit at en varmepumpebereder er en kjent og markedsmoden teknologi vil Enova gradvis trappe ned og etter hvert fase ut støtten.

Hvor kan man kjøpe Hitachi Smartbereder?

Kinnan Norge er offisiell distributør for proffkunder i Norge. Privat personer kan kjøpe og få installert Smartbereder og/eller ulike kombinasjoner med smartbereder og luft/luft inndeler hos installatørkjeden Klimaekspertene, eller hos autoriserte rørleggere.

Hvor kan Hitachi Smartbereder installeres?

Smartberederen og kombinasjonsløsningen smartbereder + multi er ypperlig å plassere både i nye boliger og boliger som moderniseres. Større boliger som benytter mye energi til oppvarming av tappevann vil kunne ha store energibesparelser ved å installere en Hitachi Smartbereder.

Selve installasjonen krever svært lite inngrep i boligen og er et rimeligere alternativ om man sammenligner med tradisjonelle luft-vann varmepumper.

 • Individuell rørlengde mellom utedel og luft- innedelene kan strekke seg fra 3 til 25 meter

 • Høydeforskjell mellom utedel og innedeler kan nå opptil 20 meter

 • Høydeforskjellen mellom innedelene kan være opptil 5 meter

 • Rørlengde mellom utedel og bereder kan strekke seg fra 5 meter og opptil 20 meter

 • Høydeforskjell mellom utedel og tank kan være opptil 10 meter

Fordeler med Hitachi Smartbereder

 • Det at smartberederen er en delt varmepumpe- og varmtvannsbereder som varmer opp tappevann ved hjelp av fornybar energi gjør at du kan spare betydelige energikostnader til oppvarming. COP på 3,2 vil si at effekten du får igjen er mer enn 3 ganger høyere enn hva den bruker på å varme opp.

 • Med strømprisene som har vært kan investeringen for en Hitachi Smatrbereder nedbetales på kort tid, se mer om dette under FAQ.

 • Brukervennlig innebygget LCD-display på selve berederen som lar deg kontrollere alle funksjoner samt sette opp ukesprogram med opptil fem kommandoer pr. dag som kan gi deg ytterligere større energibesparelser.

 • Kompakte dimensjoner gjør at berederen kan installeres i et standardskap

 • Anti- legionella program kjøres automatisk en gang pr. uke om du har slått på funksjonen. Kan også kjøres etter ønske.

 • Duplex tank i rustfritt stål og aktiv anode garanterer sterk beskyttelse av berederen og korrosjonsbestandighet

 • Inverter kompressor gir berederen et lavt lydnivå

 • R32 kuldemedie minimerer miljøpåvirkningen i større grad enn andre kuldemedier. Globalt oppvarmingspotensial er omtrent en tredjedel så stort som i andre etablerte kuldemedier (foreks. R410A).

 • Enkel og svært fleksibel installasjon som krever minimalt med inngrep/arbeid. Godt egnet for rehabilitering og energieffektivisering av eldre boliger.

Hitachi_Smartbereder_kundereferanse

«I Januar 2021, før installasjon av Smartbereder Multi+2, brukte vi 2.593 kW/t, mens vi i Januar 2022 brukte 863 kW/t. I januar 2022 hadde vi i tillegg fått installert en el-bil lader, slik at vi da hadde flere ting som brukte strøm enn året før.»

bottom of page