top of page

Renoverte eldre enebolig og sparte ti-tusener på strømregningen - se hvordan!

I juni 2020 kjøpte kristiansanderen Mads Fossdal og samboeren et eldre hus, som hadde status som renoveringsobjekt. Eneboligen var bygget i 1970, og hadde betydelig behov for oppdatering, både hva angikk isolasjonsgrad, eksteriør og ikke minst oppvarmingsløsninger.


Boligen

Mads og samboeren er begge interessert i interiør og trender. De var på jakt etter en bolig i Kristiansand, i en akseptabel prisklasse slik at det kunne lønne seg og renovere og sette sitt eget preg på boligen. Da Boligen på Tinnheia dukket opp, var det en bolig av eldre standard, med klart behov for en oppgradering. Siden byggeåret var det kun et soverom som var blitt pusset opp, og resten av huset var i eldre standard. Paret så imidlertid klart for seg hvordan boligen kunne bli. De ble svært glade for å vinne budrunden til en noe lavere pris en utropsprisen opprinnelig var, noe som igjen gav bedre økonomisk handlingsrom for renovering.


Hitachi Smartbereder og kundereferanse
Hitachi Smartbereder 190L byttet ut med eldre elektrisk varmtvannsbereder

Moderniseringsbehov

Boligen trengte omfattende renovering og kjærlighet, og Mads forteller at de beregnet god tid på jobben da de skulle gjøre store deler selv, og på et ganske restriktivt budsjett. Huset ble renovert over 1 år, hvor alle rom innvendig ble pusset opp, og huset ble også etterisolert og fikk nytt tak, nye vinduer og ny kledning.

Enebolig før og etter utvendig renovering
Enebolig før og etter utvendig renovering.

Oppvarming med varmepumpe og panelovn

Da de overtok boligen så var den en eldre luft-luft varmepumpe som var plassert i stuen i 2. etasje. Ellers var det plassert panelovner i flere rom i huset. Panelovnene var gamle, og så ut som de var fra omtrent byggeåret. Mads og samboeren turte ikke stole på disse for oppvarming, og var heller litt engstelige for om de kunne være brannfarlige. Det var også varmekabler i badegulvet i 1.etasje samt i det ene soverommet.

De valgte å fjerne alle panelovnene og kjøpte i stedet en elektrisk ovn som ble benyttet i tillegg til varmepumpen, men siden varmepumpen var plassert i 2.etasje gav ikke dette tilstrekkelig varme for hele huset, og det opplevdes ganske kaldt gjennom den første vinteren.


Strømsparende løsninger fra Hitachi

Mads forteller at de var svært opptatt av å finne bærekraftige og strømsparende løsninger for oppvarming. De åpnet opp en del rom og laget mer åpne løsninger, noe som endret oppvarmingsbehovet, da det ble færre arealer som kunne stenges av i kalde perioder.

Paret gjorde masse research over hva som fantes i markedet og siden samboeren til Mads jobber med varmepumper ble det et naturlig valg å gå for en varmepumpeløsning.


Løsningen vi valgte å gå for er ny og innovativ, forteller en engasjert Mads. Den gjorde det mulig å kombinere oppvarming av tappevann og flere varmepumpe innedeler, og alt kunne håndteres av kun en varmepumpe utedel. Løsningen heter Hitachi smartbereder + multi. Siden varmvannsberederen som stod i huset også var gammel og moden for utskifting valgte vi å se nærmere på denne løsningen. Denne løsningen krevde små inngrep i huset, og ville koste oss betydelig mindre, både i arbeid og rene kostnader, enn å investere i et luft-vann anlegg, som vi også vurderte.


Vi kontaktet en installatør som dimensjonerte Hitachis smartbereder + multi løsningen spesielt for vår bolig, og som bidro til installasjon i tråd med hvor vi befant oss i renoveringen for øvrig. Da ble det mulig å sette opp de ulike komponentene etter hvert som rommene var klare. Dette gjorde at vi fikk skjult rørene til varmepumpens inndeler under kledningen. Det anser vi som et stort pluss, da vi får en renere fasade, sier en fornøyd Mads.


Vaskerommet skulle ikke ferdigstilles riktig enda, da planen er å renovere et bad som skal slås sammen med vaskerommet på sikt. Under installasjonen av Hitachi smartbereder ble de rådet om og legge opp ekstra rørstrekk. Det gjør at når de er klare til å renovere badet, så kan de skjule alle rørene i vegger og tak, i tillegg til at det gjør det enkelt å flytte berederen til et annet sted i rommet når planløsningen endrer seg.


Utedel etter oppgradering, alle rør og kanaler skjult under kledning
Utedel etter oppgradering, alle rør og kanaler skjult under kledning.

Hitachi Smartbereder Multi med to varmepumpe innedeler

Paret endte opp med en 190L. smartbereder, og to varmepumpe innedeler. Hitachi smartberederen er installert på vaskerommet, og de har en vegghengt varmepumpe innedel i gangen i 1.etasje og den andre vegghengte innedelen i stuen i 2.etasje. De har fremdeles varmekabler i gulvet på badet i 1.etasje og på et soverom i samme etasje. Dette er rom hvor dørene ofte er stengt, slik at det er greit at det finnes litt grunnvarme der, forteller Mads.


Hitachi Multisplitt innedeler som også er koblet sammen med Smartberederen
En Hitachi Multi innedel pr. etasje

De to innedelene holder bra for oppvarming av hele huset for øvrig, og huset oppleves behagelig temperert hele året. Sommerstid slår vi ofte av innedelen i 1.etasje, og benytter innedelen i stuen til kjøling på varme sommerdager.


Betydelig redusert energiforbruk

Vi visste at Hitachi smartbereder + multi skulle redusere strømforbruket vårt, men vi hadde aldri drømt om at det skulle bli redusert med så mye, forteller en entusiastisk Mads. Vi har venner med tilsvarende bolig som vår, og med samme antall personer i husstanden, som bruker nesten det dobbelte av hva vi gjør i strøm i løpet av et år, forteller han. Det til tross for at jeg har en samboer som gjerne skal ha det litt ekstra varmt hjemme, forteller han smilende.

I Januar 2021 brukte vi 2.593 kW/t mens vi i Januar 2022 brukte 863 kW/t. I januar 2022 hadde vi i tillegg fått installert en el-bil lader, slik at vi da hadde flere ting som brukte strøm enn året før, forteller Mads.Energiforbruk januar 2021 sammenlignet med januar 2022.
Energiforbruk januar 2021 (uten smartbereder installert) sammenlignet med januar 2022 hvor smartbereder var installert. Målinger viser forbruk med utgangspunkt i kundens Tibber APP

Vi har stilt inn Hitachi smartberederen slik at den alltid varmer tappevannet på natten, siden det ofte er da strømprisen er rimeligst, forklarer han. Varmepumpe innedelene sviver ikke mens oppvarmingen av tappevannet pågår, men det har vi heller ikke behov for midt på natten når vi sover. Innedelene slår seg på straks oppvarmingen av varmtvannet er fullført, og smartberederen er så godt isolert at den fungerer som et varmtvannsbatteri resten av døgnet. På denne måten balanseres også strømforbruket, slik at ikke varmtvannsoppvarming kommer på toppen av annet forbruk. Noe som er svært gunstig nå som nettleien bestemmes av det maksimale samtidig forbruk i løpet av en måned. Totalt sett har denne løsningen både gikk oss optimal komfort, og bidratt til at vi sparer masse på hver strømreging, forteller Mads.

Comments


bottom of page